De Kiem heeft een Ambulant Centrum te Gent en te Ronse (met antenne te Geraardsbergen), twee regionale preventiediensten (in de politiezones Rhode-Schelde en Wetteren-Laarne-Wichelen) en een gevangeniswerking in verschillende Vlaamse gevangenissen.

Programma-aanbod

Ambulante begeleiding

In de Ambulante Centra van De Kiem vormt abstinentie geen voorwaarde om een begeleiding te volgen. Met de nodige aandacht voor de hulpvraag van de cliënt en zijn omgeving, wordt getracht het gebruik te stoppen of onder controle te krijgen en terugval te voorkomen. De druggebruiker wordt op psychosociaal, administratief en juridisch vlak ondersteund en begeleid. Daarnaast is er aandacht voor de sociale situatie (tewerkstelling, huisvesting, tijdsinvulling,…) en de relationele context (ouders, partner,…). Met iedere cliënt worden duidelijke afspraken gemaakt betreffende de doelstellingen, de termijn en de frequentie van de begeleiding.
In het Ambulant Centrum te Ronse, Geraardsbergen en Ninove kan men terecht voor een substitutiebehandeling onder begeleiding van een arts. In het Ambulant Centrum te Gent wordt hiervoor samengewerkt met gespecialiseerde centra. Ook voor gezins- en psychotherapie wordt met gespecialiseerde centra of hulpverleners samengewerkt. De Kiem maakt deel uit van het zorgcircuit middelenmisbruik van Oost-Vlaanderen en werkt nauw samen met andere voorzieningen.

In de Ambulante Centra van De Kiem werken we sinds enkele jaren ook met een nieuwe methodiek om cocainegebruikers te behandelen. Deze methode noemt “Community Reinforcement Approach (CRA) + Vouchers (beloningspunten)” en heeft tot doel het  cocaïnegebruik te stoppen door regelmatige speekseltesten en door het belonen van gedragsverandering via vouchers.

> folder Ambulant Centrum Gent

> folder Ambulant Centrum Ronse/Geraardsbergen/Ninove

> folder ambulante behandeling cocaïnegebruikers

Gevangeniswerking

De Kiem is betrokken bij het aanbieden van oriëntatiegesprekken, individuele begeleiding, groepsgesprekken en terugvalpreventie voor druggebruikers in verschillende Vlaamse gevangenissen. Het doel van de gevangeniswerking is gedetineerden bewust te maken van de problematiek eigen aan verslaving en hen op een positieve manier te laten kennismaken met de drughulpverlening.

> lees meer

Preventie

Binnen de politiezones “Rhode en Schelde” , "Wetteren-Laarne-Wichelen", "Assenede-Evergem" en "Regio Puyenbroeck" verzorgt De Kiem de dagelijkse werking van een 'Drugpunt' voor preventie en vroeginterventie.  

> Drugpunt Rhode en Schelde

> Drugpunt Wetteren-Laarne-Wichelen

> Drugpunt Assenede-Evergem

> Drugpunt Regio Puyenbroeck