De Kiem is betrokken bij het aanbieden van oriëntatiegesprekken, individuele begeleiding, groepsgesprekken en terugvalpreventie voor druggebruikers in verschillende Vlaamse gevangenissen. Het doel van de gevangeniswerking is gedetineerden bewust te maken van de problematiek eigen aan hun verslaving en hen op een positieve manier te laten kennismaken met de drughulpverlening.

De Kiem participeert met 2 medewerkers in het B.leave-project van het penitentiair landbouwcentrum te Ruiselede. In dit groepsproject gericht op gedetineerden met een drugverslaving, verzorgt De Kiem een gespreksgroep, een groep waarin de penitentiaire verloven  worden voor- en nabesproken, terugvalpreventiesessies en individuele begeleiding. Het B.leave-project loopt jaarlijks van oktober tot mei.

In de drugvrije afdeling van de gevangenis te Brugge verzorgt een medewerker van De Kiem terugvalpreventiesessies en individuele begeleiding.

Ook in de gevangenissen te Gent, Dendermonde en Beveren wordt dit aanbod 'DRUGS de baas ?!' in 2022 opgestart. 

De Kiem pleit voor de opstart van een therapeutische gemeenschap binnen de gevangenis of van een motivatie bevorderend kortdurend vormingsprogramma om beter tegemoet te kunnen komen aan de noden van gedetineerden met een verslavingsprobleem.

> zie Een therapeutische gemeenschap in de gevangenis (visietekst)

> zie Motivatie bevorderend programma voor drugverslaafden in de gevangenis (visietekst)

> thema-nummer tijdschrift De Kiem over gevangeniswerking 2020 nr4 - gevangeniswerking De Kiem - CHIME - met een enkelbandje in De Kiem - Ooit Vrij 

Een multidisciplinaire werkgroep met betrokkenen vanuit justitie, hulpverlening en UGent formuleerde een aantal aanbevelingen voor beleidsmakers betreffende de re-integratie van problematische druggebruikers tijdens en na detentie.

> zie De re-integratie van problematische druggebruikers tijdens en na detentie (aanbevelingen)

Wil je meer weten over de werking van de Tandem, het vroegere CAP, dan lees je dit hier.