De Kiem heeft ambulante centra te Gent, Ronse, Geraardsbergen, Ninove en Dendermonde, vier regionale preventiediensten (in de politiezones Rhode&Schelde, Wetteren-Laarne-Wichelen, Assenede-Evergem en Regio Puyenbroeck) en een gevangeniswerking in verschillende Vlaamse gevangenissen.

Programma-aanbod

Ambulante begeleiding

De ambulant behandeling bestaat uit regelmatige gesprekken waarin we de cliënt ondersteunen in het zoeken en maken van keuzes die de levenskwaliteit kunnen verbeteren. Dit kan gaan over druggebruik, justitie, het werk, huisvesting, relatie, kinderen, tijdsbesteding, … De gesprekken zijn doorgaans individueel, maar indien gewenst kunnen andere personen ook worden uitgenodigd.

In het Ambulant Centrum te Ronse, Geraardsbergen, Ninove en Dendermonde kan men terecht voor een substitutiebehandeling onder begeleiding van een arts. In het Ambulant Centrum te Gent wordt hiervoor samengewerkt met gespecialiseerde centra. Ook voor gezins- en psychotherapie wordt met gespecialiseerde centra of hulpverleners samengewerkt. De Kiem maakt deel uit van het zorgcircuit middelenmisbruik van Oost-Vlaanderen en werkt nauw samen met andere voorzieningen.

In de Ambulante Centra van De Kiem werken we sinds enkele jaren ook met een nieuwe methodiek om cocainegebruikers te behandelen. Deze methode noemt “Community Reinforcement Approach (CRA) + Vouchers (beloningspunten)” en heeft tot doel het  cocaïnegebruik te stoppen door regelmatige speekseltesten en door het belonen van gedragsverandering via vouchers.

> folder Ambulant Centrum Gent

> folder Ambulant Centrum Ronse/Geraardsbergen/Ninove/Dendermonde

> folder ambulante behandeling cocaïnegebruikers

Gevangeniswerking

De Kiem is betrokken bij het aanbieden van oriëntatiegesprekken, individuele begeleiding, groepsgesprekken en terugvalpreventie voor druggebruikers in verschillende Vlaamse gevangenissen. Het doel van de gevangeniswerking is gedetineerden bewust te maken van de problematiek eigen aan verslaving en hen op een positieve manier te laten kennismaken met de drughulpverlening.

> lees meer

Preventie

Binnen de politiezones “Rhode en Schelde” , "Wetteren-Laarne-Wichelen", "Assenede-Evergem" en "Regio Puyenbroeck" verzorgt De Kiem de dagelijkse werking van een 'Drugpunt' voor preventie en vroeginterventie.  

> Drugpunt Rhode en Schelde

> Drugpunt Wetteren-Laarne-Wichelen

> Drugpunt Assenede-Evergem

> Drugpunt Regio Puyenbroeck

Op welke manier kan men bij ons terecht?

Men kan schriftelijk of telefonisch contact opnemen met een van de ambulante centra of persoonlijk langskomen om een afspraak te maken. Na één of meerdere ken¬nismakingsgesprekken wordt iedere aanvraag binnen een multidisciplinair team besproken dat, in overleg met de cliënt, beslist tot het starten van een ambulante begeleiding of tot een passende doorverwijzing.

Wie kan er bij ons terecht?

Personen met drugproblemen (alcohol, medicatie en illegale middelen) waarbij een residentiële opname (nog) niet nodig en/of niet gewenst is kunnen zich richten tot de ambulante centra van De Kiem. Het centrum te Gent heeft extra aandacht voor diegenen die reeds met justitie in aanraking gekomen zijn en richt zich eveneens naar personen die, na het vroegtijdig beëindigen van een behandeling, verdere ambulante begeleiding wensen.

Ouders en familieleden van cliënten kunnen in de ambulante centra terecht voor individuele gesprekken (met of zonder hun kind) en kunnen indien gewenst aansluiten bij een ambulante oudergroep.