Tijdschrift

De Kiem geeft een driemaandelijks tijdschrift uit voor al wie geïnformeerd wil blijven over de werking en de evolutie van het therapeutische programma. Dit tijdschrift tracht alle belangstellenden informatie te verschaffen over onze visie op verslaving, hulpverlening en preventie en in te gaan op specifieke trends of methodieken.

Abonnement

Wil u geïnformeerd blijven over de evolutie van ons programma en De Kiem steunen ? Aarzel dan niet en neem een jaarabonnement op ons tijdschrift. Voor 12,50 euro ontvangt u 4 nummers, te storten op rekeningnummer BIC GEBABEBB / IBAN BE27 0012 1652 3173 van v.z.w. De Kiem, 9890 Gavere.

Voor giften vanaf 40,00 euro kan u een attest voor fiscale vrijstelling bekomen.

> 2024 nr1 - Drugs en Detentie - B.leave en DRUGS de baas ?! - Transitiehuis Gentbrugge - Detentiehuis Kortrijk - Tandem

> 2023 nr4 - Ondersteuning druggebruikende ouders - Geraardsbergen - Tipi - Pondo - EWODOR-congres

> 2023 nr3 - Participatie van contextfiguren - wachtlijstmanagement - Impact Together

> 2023 nr2 - BFTC-dag - uitbouw netwerk ambulante afdelingen - vriendenkring

> 2023 nr1 - jaarverslag 2022 - tevredenheid medewerkers en cliënten

> 2022 nr4 - EFTC congres Glasgow - Lisbonaddictions2022 - gendersensitief werken - vrouwenwerking 

> 2022 nr3 - AC Dendermonde - hulpverlening aan gedetineerden (verslag Rekenhof)

> 2022 nr2 - jaarverslag 2021 - actief in 5 gevangenissen - tandem jaarcijfers

> 2022 nr1 - waar theorie en praktijk elkaar ontmoeten - stagiairs aan het woord - photovoice - VVBV-cijfers

> 2021 nr4 - opening Dendermonde - trauma-sensitive yoga - inspectie

> 2021 nr3 - uitbreidingsbeleid - start Dendermonde - wachtlijsten - interne audit

> 2021 nr2 - jaarverslag 2020 - Rec-Path-onderzoek - arbeidskansen versterken - tandem

> 2021 nr1 - corona - gebruik, aanbod en preventiewerk tijdens de pandemie - ambulante begeleiding ouders en jonge kinderen

> 2020 nr4 - gevangeniswerking De Kiem - CHIME - met een enkelbandje in De Kiem - Ooit Vrij

2020 nr3 - Opstart Ninove - Wat betekent herstel van verslaving? - Vrouwen met een drugverslaving

2020 nr2 - corona - jaarverslag 2019

> 2020 nr1 - nieuwe autoriteit - afscheid Hans - varia

> 2019 nr4 - EFTC-congres - arbeidsintegratie - gevangeniswerk

2019 nr3 - onthaalafdeling - VVBV-cijfers

> 2019 nr2 - jaarverslag 2018 - memoranda VAD & VVBV

> 2019 nr1 - 10 jaar Ronse-Geraardsbergen

> 2018 nr4 - EWODOR-congres - preventie: wat werkt?

> 2018 nr3 - over de inbedding van ervaringswerk - kwaliteitsstandaarden voor de TG  

> 2018 nr2 - 40 jaar onderzoek - aanklampende zorg - onderzoek indrinken

> 2018 nr1 - Jaarverslag 2017 - Drugpunt Regio Puyenbroeck - Music for Life

> 2017 nr4 - CRA+Vouchers - EFTC-congres - Tandem definitief van start - NPS

> 2017 nr3 - Radio Gaga - Zit herstel in het DNA van de TG? - Overleven met een olifant in huis - Of je wel eens indrinkt?

> 2017 nr2 - Jaarverslag 2016 - Deskundig je ervaring met herstel gebruiken - Ruimte voor expressie van wat pijnlijk en beschamend is

> 2017 nr1 - PROSPER-onderzoek + vervolg CAP + eerherstel 

> 2016 nr4 - Verslag studiedag 'Ervaren in herstel'

> 2016 nr3 - Portfolio van De Kiem + De Bobtail

> 2016 nr2 - Jaarverslag 2015 + gezin onder invloed

> 2016 nr1 - Vrijwilligerswerk + DRUGS de baas?! + boek CRA+CM

> 2015 nr4 - Congres herstelgericht werken + videointeractiebegeleiding

> 2015 nr3 - Verslaafd en verstandelijk beperkt + blended care

> 2015 nr2 - Jaarverslag 2014 + harmreduction in De Kiem + BFTC-dag + DRUGS de baas?!

> 2015 nr1 - TG's in Europa + TG's in Australië + longitudinale patronen van heroïnegebruik

> 2014 nr4 - Re-integratie druggebruikers tijdens en na detentie + CAP + elektronisch toezicht

> 2014 nr3 - Memoranda VVBV en VAD + substitutiebehandeling in Geraardsbergen

> 2014 nr2 - Jaarverslag 2013 + Drugpunt: sterk in preventiewerk

> 2014 nr1 - De halfweghuisbegeleiding: het ultieme sluitstuk

> 2013 nr4 - Uitkomsten- en recidiveonderzoek van de Gentse Drugbehandelingskamer

> 2013 nr3 - De perceptie van TG-bewoners op het proces van behandeling in relatie tot behandelduur

> 2013 nr2 - Jaarverslag 2012 + implementatie werkalliantievragenlijst en suiciderichtlijn

> 2013 nr1 - Ernst van verslaving, psychiatrische comorbiditeit en kwaliteit van leven 

> 2012 nr4 - Afscheid van een pionier + personeelstevredenheid

> 2012 nr3 - Tipi-onderzoek + jaarverslag 2011

> 2012 nr2 - Studiedag 35 jaar De Kiem

> 2012 nr1 - TG-onderzoek

> 2011 nr4 - 40 jaar TG-beweging in Europa + toneelwerking De Kiem

> 2011 nr3 - Preventie

> 2011 nr2 - Jaarverslag 2010 + Het belonen van abstinentie bij cocaïnegebruikers

> 2011 nr1 - Is de TG evidence-based? + Veranderingsprocessen in therapeutische gemeenschappen

> 2010 nr4 - Internationale contacten

> 2010 nr3 - De Tipi + Managers van diversiteit

> 2010 nr2 - Jaarverslag 2009

> 2010 nr1 - Ambulante werkingen De Kiem

> 2009 nr4 - Drughulpverlening en justitie

> 2009 nr3 - Diversiteit

> 2009 nr2 - Jaarverslag 2008

> 2009 nr1 - Proefzorg + TG-onderzoek + Europ-ASI

> 2008 nr4 - 5 jaar zorgcircuit middelenmisbruik

> 2008 nr3 - Diversiteit + Behandeling cocaïnegebruikers

> 2008 nr2 - Jaarverslag 2007

> 2008 nr1 - Diversiteit + Familiewerking

> 2007 nr4 - 10 jaar onthaal - Alternatieve afhandeling

> 2007 nr3 - Evidence-based werken

> 2007 nr2 - Jaarverslag 2006 + opening en opendeur

> 2007 nr1 - What's what + Who's who